How to Prevent from IP Spoofing?

IP Spoofing is a trick which an attacker use to spoof clients to think that the packets come from trusted machine. There are many types of IP Spoofing and these are common types of the attack:

 • Blind spoofing
 • Non-blind spoofing
 • Denial-of-service attack

To prevent from IP Spoofing, Jonathan Hassell has wrote an article about The Top 5 Ways to Prevent IP Spoofing. He explain some common attacks in his article and how to prevent from these attacks.

After read his article, I agree with his point to use encryption when transfer private data to others. It is more secure by that way.

The Top 5 Ways to Prevent IP Spoofing [Computer World]

Comments

 1. Fantastic post, very much useful information. I found your blog a few days ago on Technorati and have been reading it over the past few days. I am goint to subscribe your blog. Dating rules

 2. You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info.

 3. I suppose this write-up has been composed after a fair amount of background work.

 4. Always find a lot of good info on this site..Thanks. Im now subscribed.

 5. thanks, for this gr8 article. I found it through dmoz and i found it very helpful. i will look for more interesting articles at this blog. (=

 6. Hello admin, you open a very useful articles. Thank you, wish you continued success ..

 7. Excellent page ! 🙂 I like it thank you very much everyone 🙂

  good luck…

 8. Learn English says:

  Hello, I think you are good post..

  thanks a lot.

 9. thanks admin very much

 10. Thank you. / Hi.

 11. kaidranzer says:

  u call this an article? copy paste 5 lines from the internet…this is shit..go get a life dude

 12. Hi, really interesting article!

 13. Thank you 🙂 / Teşekkür ederim.

 14. thanx 🙂

 15. sex hikaye ve erotik site mi eklerseniz mutlu olurum

 16. Teşekkür ederim.iyi yayınlar iyi çalışmalar dilerim

 17. Bilgisayar alanında yapılan açıklamalar gelişen ve değişen
  teknoloji ile eş zamanlı olsada teknoloji her zaman bir adım önde olacaktır.
  Bunu her zaman anında duyurulmamasının en büyük nedeni
  teknolojinin tekelci bir yapıya sahip olmasındandır.

 18. yazınızı çok begendim sürekli takip edecegim

 19. Biber hapının orjinal olup olmadığını anlamak için en başta dış görünüşünden bahsedelim biraz.

  Biber hapı kutusu üzerinde bulunan çince yazılar kabartmalıdır. Elinizle üzerinden geçtiğiniz de bunu fark edersiniz.

  Kutu içerisinde 5 şerit bulunmakta. Bu şeritler platin rengide olup her bir şeritte 6 kapsül vardır. Şeritler üzerinde çince kırmızı yazılar vardır.

 20. Süperrrr Güzel Bir Konu